Меню Търсене

Южен Парк София Южният парк е един от големите паркове в София, разположен - както името му подсказва, в южната част на града.

Възможности

  • Град

Южен Парк София е един от големите паркове в София, с площ от 134 хектара разположен – както името му подсказва, в южната част на града. Южният парк е структурообразуващ елемент за града и зелената му система и е предвидена като основен зелен клин към Витоша. Идейният проект е разработен и одобрен през 1972 г., когато започва и неговото строителство. Южният парк е планиран в пейзажен стил. Планировката е подсказана от разнообразния релеф и богатството на теренни форми. Структурно в парка са обособени 4 сектора. Главният подход, изграден върху равнинната част от терена, е оформен като декоративна настилка с богати цветници с геометрични форми. В детския сектор са разположени няколко площадки, водни съоръжения и малки заведения за хранене. По стръмния скат са изградени няколко тематични изгледни площадки, които предлагат тих отдих и съзерцание.

Градските пътни артерии дефиниращи границите на парка са булевард „Петко Ю. Тодоров“ на запад, улица „Бяла черква“ на север, улица „Хенрих Ибсен“ на юг и югозапад и улица „Козяк“ на изток.

В Южен парк се срещат 65 вида птици, 29 от тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. Перловската река пресича парка.  В Южния парк има сцена, на която нерядко се изнасят безплатни концерти.

Коментари

bg.wikipedia.org
bg.wikipedia.org