Меню Търсене

Ченгене скеле Рибарският залив

Възможности

  • Природа
  • Море

Ченгене скеле, срещано и като Цингене скела, е защитена местност източно от Бургас  , а също така и включва малък залив в южната част на Бургаския залив край Българското Черноморие . Край залива са разположени бургаският квартал Крайморие (на западния бряг), нефтеното пристанище Росенец (на североизточния бряг) и рибарското селище Ченгене скеле (на югоизточния бряг).

Местността се простира на 160 хектара и обхваща както част от едноименния залив Ченгене скеле , така и част от землището на бургаския квартал Крайморие и на село Маринка.

Името е наследено от селището Чингане искелеси (също Цингене скела) намирало се в залива през османско време, и което се превежда на български като цигански пристан. Другото име на залива Цигански залив е превод на турското име, който не се е наложил.

Името на селището му е дадено, защото през османско време в този район се е населявал предимно от цигани. Най-старите сведения за селището са от около 1784 г., когато е от определено като град. Докато селището се е появявало и разширявало предимно през зимата, през 1900-те години в залива е изградена карантинната станция на Бургас, малко пристанище, няколко хана и странноприемници.

Местността е включена в списъка със защитените местности през 1995 година. Обявена е като защитена местност с цел опазване на естествени местообитания на защитени и редки видове птици включени в Червената книга на България и списъка на застрашените видове в Европа.

Срещат се плътни тръстикови масиви с преобладаване на обикновена тръстика, теснолистен папур и езерен камъш. В залива са установени 180 вида птици, от които 52 са включени в Червената книга на България. Мястото е от огромно значение като местообитание на малък корморан и блестящ ибис. На това място няколко пъти е бил наблюдаван световно застрашеният и рядък тънкоклюн свирец.

Коментари