Меню Търсене

Ханкрумовски скален манастир

Възможности

  • Селски туризъм
  • Скали

Ханкрумовски скален манастир се намира на територията на село Хан Крум, на 10 км от град Шумен.

Ханкрумовски скален манастир е разположен на Шуменското плато, в близост до село Хан Крум, на западния склон на Калугеровия боаз. Единственият начин за достигане до манастира е изсечена в скалата вита стълба, която в края си преминава в коридор, водещ към помещенията.

За скалният манастир до село Хан Крум е използвана естествена пещера, която е била допълнително пригодена и дообработена за нуждите на монасите.

Ханкрумовски скален манастир е изкусно и прецизно изсечен направо в скалата през XII-XIV в от отшелници-монаси. Манастирската църква се отличава от другите скални църкви в региона с това, че има конха (от гръцки konché – полукръгла ниша, намираща се на северната и южната стена на храмoвете). Освен църквата има още едно голямо помещение, което вероятно е било използвано като спално.

Манастирът е един от най-добре запазените скални манастири в България.

Коментари