Меню Търсене

Урушки скали и Талим таш

Възможности

  • Скали
  • Природа
  • Планина

Трябва, да се огледате, ако пътувате между градовете Котел и Омуртаг. Само на около 5 километра северно от гр.Котел, без никакви указания и табели – погледът ви сам ще открие веригата от бели варовикови скали, издигащи се величествено над пътя – Урушките скали. Тяхната площ от 6,8 хектара е обявена за защитена територия. Докато изпращате възхищението си някъде високо – по ръба на белокаменните възвишения, не забравяйте старателно да проучите със сетива и земната повърхност в подножието на скалите.

Ако имате усет за тези неща – веднага ще ви впечатлят огромните камъни, пръснати сякаш небрежно сред околността, целите обрасли с мъхове и като че ли обвити в някаква тайнствена мистика. Разбира се, ако сами не потърсите предварително информация или по-късно, след като вече сте били тук, няма как да научите, че това е Талим таш. Името на местността идва от турски език, а в превод означава „войнишки камък”. Причината е, че на това място – някога, османските гарнизони си устройвали военни лагери за обучение и преразпределение. Историците обаче, свързват местносттас доста по-раннотото присъствие на траките по тези земи. Доказателство са огромните скални късове от пясъчник, в които са издълбани жертвеници с различна дълбочина. Ето защо, някои изследователи на района предполагат, че скалната група се е ползвала като култов жертвен комплекс, свързан със соларните представи в тракийската религия.

Формата на камъните е куповидна, стените са със силен наклон; почти всички са с изравнен връх с вдлъбнати кръгове – във формата на панички и прави улеи. Очевидно, мястото не е случайно и действително е обслужвало древнотракийските вярвания, традиции и обичаи, а с представянето му, се добавя още една към неизброимите туристически посоки из Котленския край.

Коментари