Меню Търсене

Стенописите в Узунджовската църква Проектът за стенописите е разработен с респект към архитектурата и внушителния градеж на сградата на църквата

Възможности

  • Селски туризъм
  • Природа

При обновителните работи, извършени в периода 2006 – 2007 г., каменният градеж и пластичната декорация на външните и вътрешните стени на храма „Успение Богородично” в с. Узунджово са възстановени от Петьо Александров, Никола Стоянов, Танчо Райков и Петър Александров. Изпълнена е нова живопис в купола на храма. Проектът е на Миглена Прашкова. В изпълнението участват Миглена Прашкова, Светла Граданска, Стефко Аенски и Сава Костадинов. Орнаменталните композиции са проектирани и изпълнени от Мариета Конова. Новите стенописи следват пропорциите и местата на силно повредената живопис, изпълнена в началото на XX век, когато сградата на култовото съоръжение е преустроена в православен храм.

Първоначалната идея да бъдат изписани всички стени на храма не е възприета от проектанта Миглена Прашкова. Проектът за стенописите е разработен с респект към архитектурата и внушителния градеж на сградата на църквата, върху който (след освобождаването му от късните мазилки) са открити релефи и надписи от времето когато храмът е бил джамия. Красивите зидове, изградени от големи варовикови блокове, са декорирани с пластични паластри, капители и арки. Те „носят” своеобразния небесен свод на просторен купол. Стенописната декорация следва архитектониката на сградата и е съобразена с възстановените пластични елементи, които разделят куполното пространство на пояси и оформят своеобразни рамки за медальоните. При проектирането и мащабирането на фигурите в стенописите на църквата „Успение Богородично” е търсен синтез между живописта и архитектурата, заложен още от майсторите при преустройството ѝ в християнски храм.

Иконографската програма на стенописите е лаконична и следва традицията. Повлияна е от различните изобразителни варианти на християнска идея за Божията Премъдрост. В зенита на купола, върху най-високата част от стените на храма, е изписан медальон с образа на Иисус Христос Вседържител. Около Него са разположени фигури на ангели в процесия, покланящи се на Спасителя. Седем са като седемте стълба в храма на Мъдростта, построен от цар Соломон. С покритите си ръце ангелите са готови символично да приемат Даровете на св. Дух. Регистърът под тях е своеобразно оформен барабан, декориран с фриз от плетенични орнаменти и медальони. В тях са композирани изображения на пророци, чиито книги са събрани в Стария завет на Свещеното писание и които са предизвестили идването на Божия син. Между арките, също в медальони, са нарисувани апостоли. Под купола, в ъглите, са поместени четиримата евангелисти със съответните символи така, както се изобразяват върху пандантивите на храма.

Височината до зенита на купола е 15,60 м, а куполът на храма е широк около 13 м. Медальонът с образа на Иисус Христос е с диаметър 5 м, а фигурите на ангелите са триметрови.

Автор: Доц. М. Прашкова

Коментари

Забележителности в Хасково
Интересни места около Хасково