Меню Търсене

Родопски кристал

Възможности

  • Град

Работно време:

От вторник до събота – от 13.00 до 17.00 ч.

Родопски кристал, е кристална зала, една от най-големите забележителности на град Мадан. Залата е създадена е през 1984 г.и  съхранява 581 минерални образеца. Член е на Международната асоциация на минераложките музеи.
Залата се намира в центъра на град Мадан, на ул. „Явор“ 1.

Рудодобивът в Маданския регион води началото си от дълбока древност. Самото име на града идва от старата арабско-турска дума maden, която в превод значи „минерал, руда, рудник”.

Отделни находища са открити и разработени още от траките. По-късно изследователят на балканските земи, френският геолог Ами Буе, прави първите научни изследвания в Родопската област. В началото на XX век първият български геолог Георги Бончев преминава по тези места, събира минерални образци и описва някои от находищата.

Малко са оловно-цинковите находища в света, в които могат да бъдат открити такива чудни кристални форми на и сфалерита, повечето от които са уникални.

Най-разпространеният цинков минерал е сфалеритът. Тук могат да се видят кафяви, жълти и зелени клейофани, антрацитно черни марматити. Великолепни са рядко срещаните кристални форми на златистожълтите халкопирити. Богата е гамата от разновидности на най-разпространения в природата силикатен минерал – кварца. Красиви са кристалните групи от воднобистри – прозрачни разновидности на кварца. Многобройни са нюансите на различно оцветените кварцови кристали, виолетовия аметист, черния морион и опушения кварц. Тук могат да се видят и представители от голямата група на ахатите.

Входни такси:

Въздрастни — 2лв.
Ученици  — 1.50 лв.
Ученици — група — 10 лв.
Беседа по желание — Безплатно

Коментари

Забележителности в Мадан
Интересни места около Мадан