Меню Търсене

Природен парк Златни пясъци

Възможности

  • Природа

Природен парк Златни пясъци е най-малкият от 11-те природни паркове в страната. Той се намира на 17 км североизточно от гр. Варна.

Създаденият през 1943г. парк, сега е защитена зона за опазване на дивата флора и фауна. Тук се срещат над 500 вида растения и около 800 вида представители от фауната.

На територията на парка има множество места за отдих и почивка. Също така тук има и няколко чешми, захранвани от местни извори.

 

Коментари