Меню Търсене

Мегалит Бузовград Вратата на Богинята

Възможности

  • Селски туризъм
  • Скали
  • Природа
  • Планина

Работно време:

свободен достъп

Мегалитът над село Бузовград е древно светилище от времето на късния енеолит и началото на бронзовата епоха. Намира се в близост до село Бузовград, община Казанлък. На 28 май 2013 г. обектът е обявен за природна забележителност.

Мегалитът представлява скална група, с височина около 1,80 м. Той се състои от два хоризонтално разположени каменни блока, имащи за своя база два вертикални, които са част от основната скала на масива като по този начин образуват трилит. Археолозите определят, че съоръжението е използвано още от населението обитаващо българските земи преди траките, а по-късно е наследено от самите траки. Вероятно то е изградено в периода 1800 – 1600 г. пр.н.е. Според предположения на археолозите в околността трябва да съществува древен некропол, но досега такъв не е открит. На отсрещните старопланински хълмове, виждащи се през прозорецът на Мегалитът има изградени подобни съоръжения.

Възможно е, Мегалитът и другите подобни съоръжения да са използвани, като военни наблюдателници и комуникационни точки. При ясно време връзката между тях се е осъществявала с бронзови слънчеви огледала, а през нощта с огньове. Друга теория за предназначението на Мегалитът е, че е използван за погребални ритуали на жреци и тракийски аристократи. Слънцето се процежда през „прозорецът“ на Мегалитът по залез, а според траките изграва е живот, а залезът се свързва със смърт и отвъдният свят на мъртвите. Смята се, че основното предназначение на Вратата на Богинята, е това да поддържа календара на траките. Навярно мегалитът е използван за измерване продължителността на астрономическата година и на годишните сезони.

Коментари

Забележителности в Казанлък
Интересни места около Казанлък