Меню Търсене

Кьорпеевата къща Усетете полъха на миналато

Възможности

  • Град

Намира се в град Котел, а градът се намира на север от Сливен. Тази къща е уникален паметник на културата от времето на Възраждането, намира се в архитектурния резерват на град Котел.

Построена през 1872г., тя е истински шедьовър на късновъзрожденсктата симетрична котленска къща, въплатила в себе си вечния човешки стремеж към красота и удобство. На фасадата върху камък с декорация е издялана датировката на къщата с инициалите на собственика Радил Кьорпею. Архитектурата на къщата впечатлява с широката стряха, лекотата и топлината от благородния дървен материал. Портата е висока, а оградата каменна, а дворчето е покрито с каменни плочи.

Когато отворите тежката порта пред вас ще се открие невероятна старобългарска гледка. Сякаш се пренасяте мигновеноо във времето на Талев, в романа Преспанските камбани. Пристъпвайки по каменните плочи на двора , пред вас се открива лятната кухня, строена 4 години преди къщата. Сградата се състои от три помещения – кухня, водник и месилня; във водника се съхраняват съдовете с вода, а месилнята е помещението, в което се меси хляб. Дървени стълби отвеждат от нивото на двора в салона на първия етаж. Единствената стая с огнище е спалнята, която цялото семейство използва за почивка през нощта. Дървено вътрешно стълбище води на горния етаж. Неделима част от Кьорпеевата къща е избеното помещение. В него се влиза както през двора, така и през вътрешността на къщата. В обширната маза, с изход към улицата се намира ръчната мелница за зърно и кладенецът за вода. Всеки котленски дом е бил и малка работилница за шаяци и аби. От 27-те занаята, практикувани в града, основният дял се пада на тъкачеството и абаджийството. Неповторимите котленски килими и качествените аби разнасят славата на града по цялата Османска империя.

Можете на посетите Кьорпеевата къща всеки работен ден през лятото и от вторник до събота през зимата. Потопете се в атмосферата на възрожденския живот, усетете полъха на миналато!

Коментари