Меню Търсене

Къща-музей на Руси Чорбаджи – Жеравна

Възможности

  • Селски туризъм

Ако вървите по главната улица на Жеравна, съм убеден, че няма да познаете къщата, за която говоря, въпреки, че се намира точно там. Това е така, защото тя е била построена преди 3 века с цел да остане назабелязана от натрапниците, които бродили по тези места. Но щом прекрачите прага и ще се уверите, че къщата е символ на жеравненска красота, изразена в дърворезбата на старинните къщи.

Тя е на повече от 300 години и е една от най-старите в Жеравна. Притежавал я е Руси Чорбаджи- богат жеравненец. По онези времена богатството на хората се е измервало в това колко глави добитък имали. Смята се, че стопанинът на къщата е имал 30000 глави добитък – овце, кози, коне. Къщата е строена вероятно преди XVIII век. За това свидетестват данни от старостта на дървения материал и строителната обработка. Историческото сведение говори, че Чорбаджията е станал жертва на кърджалиите, когато в 1800 година те идват в Жеравна. Както казах вече, къщата е разположена на главната улица. В предната част към улицата е построено допълнително помещение, което е служело за магазини. В двора на къщата се намира кладенец, както и богата цветна градина. Всяка една от стаите в къщата е била с точно определено предназначение – стая за гости, кабинет, всекидневна, кухня, спалня. Майсторът резбар е бил дълбоко вдъхновен от всички онези красиви цветя, които се отглеждат в двора и днес– маргаритки, лалета, теменужки. Те са били претворени в художествена дърворезба в интериора на къщата.

Изградена е на два етажа. В приземието има една стая и маза. В огромните помещения днес можете да разгледате експозиция „Бит и култура на Жеравна през Възраждането“, която представя различни занаяти от възрожденските времена, които са се практикували в селото. Тук има голям ръчен стан, както и фини тъкани, изработени от жените. Стаята е подредена скромно, има иззидана печка „кюмбе”, долапи, иконостас. Подът е застлан с жълта пръст и слама. Дървена стълба отвежда посетителите към гостната на къщата и двете стаи. Малката стая е обзаведена по-скромно. На една от стените има огнище, а от двете му страни долапи. Мястото за посрещане на гости и водене на разговори по работа се нарича „посрещник”. И тук дърворезбата е впчатляваща, всичко е изпипано до най-малкия детайл. Тук можете да разгледате етнографската сбирка, която показва живота на чорбаджията. Представени са множество предмети и тъкани, част от бита на Възрожденските жеравчани.

Коментари