Меню Търсене

Къща-музей Ильо войвода (гр.Кюстендил) Къща-музей Ильо войвода е музейна историческа сбирка към Регионалния историческия музей в Кюстендил. Намира се на ул. Цар Освободител № 189, в източната част на града.

Възможности

  • Град

Къща-музей „Ильо войвода“ е музейна историческа сбирка към Регионалния историческия музей в Кюстендил. Намира се на ул. „Цар Освободител“ № 189, в източната част на града.

Къщата е построена през 1870-те год. на Правата улица (дн. „Цар Освободител“), в дъното на тесен и стръмен парцел, ориентирана на северозапад към оживлението на Правата улица. Плановата композиция има ос на симетрия, подчертана с кьошка над входа.  След Освобождението от 1878 г. до 1898 г. в къщата живее Ильо войвода – един от най-бележитите дейци на българското национално-освободително движение, командир на доброволческа чета в Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г.  Къщата е реставрирана през 1979-1980 г. и официално открита като музей през януари 1981 г. Заедно с паметника на войводата (автори: Ст. Стоимиров – скулптор, арх. Ю. Фърков и инж. Гр. Владимиров) и реставрираните къщи на други 2 националреволюционни дейци от Кюстендил – Константин Попгеоргиев – Беровски и Тонче Кадинмостки, оформя цялостен възрожденски мемориален комплекс.

В реставрираната къща на Ильо войвода е уредена експозиция на тема “Национално-освободителните борби на населението от Кюстендилския край”. Тя проследява борбите на българското население от XV век до Освобождението и приноса му за освобождението и обединението на българския народ в края на XIX и началото на XX век.  Експозицията е разположена в шест зали на площ от 150 кв. метра и съдържа около 800 експоната. Тя проследява национално-освободителните прояви на населението в Кюстендилския край до Освобождението на България. Основни акценти в нея са отделени на живота и делото на Ильо войвода, Разловското въстание от май 1876 г., участието на местното население в българското опълчение и освобождението на града от османско владичество през януари 1878 г. В зала №. 6, която е открита през октомври 2003 г., са показани ролята и мястото на Кюстендил в борбите за освобождение на Македония до началото на 1950-те год.  Къщата е паметник на културата.

Коментари

bg.wikipedia.org
bg.wikipedia.org