Меню Търсене

Ковачевица Кова̀чевица е село в Югозападна България. То се намира в община Гърмен, Област Благоевград.

Възможности

  • Селски туризъм
  • Природа
  • Планина

Кова̀чевица е село в Югозападна България. То се намира в община Гърмен, Област Благоевград.

Село Ковачевица се намира в планински район, в Западните Родопи. На около 24 километра е град Гоце Делчев, а най-близкото населено място до Ковачевица е село Горно Дряново на 5 километра.  Селото е разположено на река Канина, в долината на която се намира малкото обработваема земя и единственият път, който води към Гоце Делчев и долината на река Места.

В списъка на населените места с регистрирани имена на главите на домакинствата през втората половина на 15 и началото на 16 век в село Ковачевица са регистрирани 17 лица.  Основаването на Ковачевица по предание се свързва със заселници от Велико Търново и по-късно от Костурско, които донесли строителния занаят. За първи път името му е отбелязано в османските регистри през 15 – 16 в. В селото се заселват българи от Рибново и вероятно от Банско.

През 18 век в селото пристигат и българи от западна Македония. За това днес свидетелстват двете части на селото, горната Банева и долната Арнаутска махала. Камбанарията на църквата Църква „Св. Никола“  През 19 век Ковачевица е голямо чисто българско село, числящо се към Неврокопската кааза на Серския санджак. В „Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 година, Ковачовица (Kovatchovitsa) е посочено като село със 185 домакинства със 630 жители българи.

В 1889 година Стефан Веркович („Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи“) отбелязва Кувачювица като село със 165 български къщи.  В 1891 година Георги Стрезов пише за селото: „Ковачовица, на СИ от Неврокоп 4 1/2 часа. Лежи в един дол между скалисти бърда. Канина е твърде близко до селото. Скотоводци и зидари; някои излизат изкусни майстори по чужбина. Църква българска „Св. Никола“, и училище с 50 и повече ученика. Българското училище е твърде старо. 250 къщи българе.  “  Съгласно известната статистика на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) към 1900 година в селото (Ковачовица) живеят 1400 българи.

В началото на 20 век цялото християнско население на селото е под върховенството на Българската екзархия. Според статистиката на секретаря на екзархията Димитър Мишев („La Macédoine et sa Population Chrétienne“) в 1905 година в Kovatchovitsa има 1728 българи екзархисти и 12 цигани. В селото има 1 начално българско училище с 2 учители и 37 ученици.  През 1908-1909 година селото има 209 български къщи. През 1923 година в селото е създадена трудова горска кооперация „Родопи“, която разполага с гатер за обработка на дървен материал.

Село Ковачевица е запазило автентичния си вид от 18-19 век и е едно от най-известните и красиви български села. Къщите са почти изцяло изградени от камък, включително и покривите, като само при най-високите последният етаж е от дърво. Ковачевица е архитектурен резерват, подобно на Копривщица и Стария Пловдив, и е запазила живописната си възрожденска архитектура

Коментари

bg.wikipedia.org
bg.wikipedia.org