Меню Търсене

Исторически музей Нова Загора

Възможности

  • Град

Работно време:

всеки ден 9:00-12:00 и 14:00-17:00, неделя 14:00-18:00 ч

Историческият музей в Нова Загора започва през 1921 година като колекция на археологическо дружество „Загорие“ и по-специално на новозагорския учител по история Никола Стефанов Койчев. Първата музейна изложба, съдържаща археологически материали, е открита през 1926 година в кабинета по география на градската гимназия. През 1940 г. сбирката е преместена в читалището, а от 1949 година разполага със самостоятелна сграда. Съвременната сграда на музея е построена през 1955-1959 година.

Благодарение на множеството праисторически и антични селищни и надгробни могили, както и антични и средновековни крепости и селища в региона, на територията на община Нова Загора са провеждани редовни и спасителни археологически проучвания на редица обекти. През годините музеят натрупва значителен фонд от над 40 000 фондови единици и се смята за един от големите исторически музеи в България. Водещо място в Нова Загора заемат археологическите и нумизматични материали, следвани от историческите документи и фотографии от периода на Възраждането и новата история, етнографски и палеонтологически материали.

Съвременната сграда на музея е строена в периода 1955-59 г. На 4.09.1960 г. е открита първата експозиция в зала „Археология“. Поради активната събирателска и изследователска дейност на работилите в музея от Никола Койчев до днес, сега музеят притежава значителен фонд от над 40000 фондови единици, с който може да съперничи на много областни музеи. Сред тях преобладават археологическите и нумизматични материали, следвани от историческите документи и фотоси от периода на Възраждането и новата история, етнографски и палеонтологически материали, картини от български художници. Някои археологически и нумизматични находки са уникати, с изключителна експозиционна и научна стойност. Музеят притежава едни от най-богатите колекции в страната – глинени съдове и пластика от късната новокаменна и бронзовата епоха, богати колекции от стъклени и бронзови съдове от античността, най-голямата находка от антични лекарски инструменти, средновековни накити и др. Много от тези материали са участвали в редица изложби в страната и чужбина (Канада, Япония, Холандия, Русия, Италия, Германия, Австрия и др.).

Музеят притежава специализирана научна библиотека от български и чужди издания.

Коментари

Забележителности в Нова Загора
Интересни места около Нова Загора