Меню Търсене

Гарван камък Скалист връх, природна забележителност, по чието име е наречена цялата местност.

Възможности

  • Скали
  • Природа
  • Планина

Скалист връх, природна забележителност, по чието име е наречена цялата местност.
Намира се на около 700 м. от заслона Студеница (по черния път, водещ към заслона Света Петка) и на двадесетина метра вляво от пътя. Върхът се състои от две забележимо по-големи скални струпвания и множество малки скали под и край тях. По-високата западна скала (880 м.) има по-масивна и цялостна структура, докато малко по-ниската източна (870 м.) се състои от няколко разпръснати скали, между които има сравнително обширно и равно пространство, където е изграден кът за пикник – маса и огнище. На изолирана скала над стръмния склон към река Студеница е поставен пилон с метална птица и българското знаме. Районът около по-малкия Гарван камък внушава присъствие на древно светилище.
Северно под Големия Гарван камък в самото му подножие има развалини, според различни източници – от крепостни стени още от римско време, но съдейки по информацията, изложена на намиращия се малко по-долу и на север открит параклис Света Петка, както и по някои други специфични особености на развалините (конха?), стените по-вероятно са от развалините на стария манастир.
Мястото има уникално излъчване и прекрасна гледка към по-високия отсрещен връх Градище и долината на река Студеница, което се помрачава единствено от големия брой иманярски изкопи.

Видео – www.youtube.com/watch?v=SE_KrM-p6jE&feature=related

Коментари

google.bg,youtube.com
wikimapia.org