Меню Търсене

Баюви дупки – Джинджирица Баюви дупки - Джинджирица е името на резерват разположен в планината Пирин в България.

Възможности

  • Скали
  • Природа
  • Планина

Баюви дупки – Джинджирица е името на резерват разположен в планината Пирин в България.

Той е един от най-старите резервати в България, създаден е с цел опазването на двата редки дървесни вида бяла мура и черна мура, както и на разнообразния животински свят на местността.  Резерватът е създаден през 1934 година с постановление № 1388 на МЗДИ, разширен със заповеди № 300 на МГОПС от 1976 година и № 976 на КОПС от 1980 година с обща площ 2873 хектара земя, като надморската височина варира между 1200 и 2884 метра. През 1977 година резерватът е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО – „Човек и биосфера“.

Близо 60 % от територията на резервата е заета от гори, като те са предимно от бяла и черна мура. Срещат се групи дървета или отделни представители на видовете бял бор, черен бор, обикновен смърч и ела. Средната възраст на горите е над 150 години като на места горите достигат до възраст от над 500 години. Части от гората Малка Джинджирица са на възраст от 500 до 550 години. Белите мури достигат до височина от над 35 метра, а две дървета черна мура на възраст от над 1050 години са обявени за защитени обекти.  Високите части на резервата са заети от клекови формации на възраст на места до близо 100 години. Средната височина на тези храсти е от 1,5 м. до 2 м., но на места те достигат до височина 3 м. В резервата се опазват голямо количество висши растения като част от тях са включени в Червената книга на България.

В резерват Баюви дупки – Джинджирица характерен представител на животинския свят е дива коза, която е един от символите на резервата. Срещат се още дива свиня, златка, белка, катерица, глухар, кафява мечка. В почти всички части на резервата се срещат сокол, ястреб, кълвач и други.

 

Коментари

google.bg
bg.wikipedia.org