Меню Търсене

Балчишка тузла

Възможности

  • Курорт
  • Природа

Курортната зона Тузлата се намира на 4 км източно от град Балчик, разположен край самия морски бряг. Известна е преди всичко като важен калолечебен и балнеолечебен (хидротермален) курортен център, но също така разполага и със златисто-жълт пясъчен плаж и удобна за къпане и плуване крайбрежна морска ивица.

Минерална вода и лечебна (лиманна) кал Минералната вода е хипотермална (33С), с особен общ дебит – 20 л/сек, респективно над 1 милион и 700 хиляди литра в денонощие. Минерализацията – е слаба (0,659 г в л), хидрокарбонатно-хлоридно-натриево-калциево-магнезиева, с леко алкална реакция (рН 7,8). Водата е бистра, безцветна, с умерена обща водна твърдост (15,4 немски градуса), с флуор 0,3 мг/л и с добри питейно-вкусови качества.

Лечебната кал, която се черпи от две лиманни езера има много добри физико-химични качества: тъмно-кафява до черна, със зърнест и фин еднороден строеж, с голяма пластичност, с карбонатно-силикатен състав и съдържание на сероводород 600 мг/л.

В курорта има кало-балнеолечебница, в която се провеждат калолечебни процедури (частични и цели кални апликации, кални вани и тампони), хидротермални и морски вани; открито калолечебно отделение (мъжко и женско) за калолечебни процедури чрез намазване на тялото с кал при слънчево облъчване (така нар. „египетски метод“), слънце-въздушни бани, морско къпане.

Запасите от кал са около 38 хил. тона и са достатъчни за бъдещото развитие на едноименния калолечебен курорт Тузлата. Тузленската лечебна кал е от типа утаечни лиманни калища. За образуването й благоприятстват липсата на вълни в лимана, наличието на глинесто-пелоиден материал, органична среда и богат комплекс от разтворими соли. Неблагоприятно влияние оказват варовиците, но поддържането на оптимален водно-солеви режим предотвратява опасността от влошаване качествата на лечебната кал. Калта е с тъмнокафяв до черен цвят, с голяма пластичност, миризма на сероводород, зърнест и фин еднороден строеж. По химически състав се характеризира със смесен карбонатно-силикатен кристаличен скелет със значително съдържание на гипс

Коментари