Меню Търсене

Баджаю Кая Скално образувание в района на село Ябланово

Възможности

  • Селски туризъм
  • Скали

Баджаю Кая – скално образувание в района на село Ябланово, община Котел, област Сливен. Скалното образувание присъства в списъка на защитените територии в България, а с площта си от един хектар, то е било обявено за природна забележителност през 1979 година.

С приближаването си близо край него, спонтанно започваме да оприличаваме природния феномен на огромен скален комин. Това, всъщност в превод от турски означава “Баджаю Кая” – комините.За други скалото образование наподобявае самотен сфинкс, застинал в ледено-каменното си безмълвие.

Коментари