Меню Търсене

Хотели с 4 и 5 звезди са предпочитани

Mobile statisticПрез август в страната са функционирали 2 923 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 130.8 хил., а на леглата – 292.2 хиляди. В сравнение с август 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.0%, а на леглата в тях – с 5.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август, е 5 089.1 хил., или с 1.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През август в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 58.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 24.6% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.6% от нощувките на български граждани и 31.5% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 47.8 и 10.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август намаляват с 0.8% в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 998.7 хиляди. От всички пренощували лица 41.0% са българи, като по-голямата част от тях (73.1%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 3.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 589.2 хил., като 59.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август е 56.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 69.7%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 57.1%, и с 1 и 2 звезди – 39.9%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 2.6 процентни пункта, като най-голямо е понижението при местата за настаняване с 3 звезди – с 6.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август достигат 239.7 млн. лв., или с 12.5% повече в сравнение с август 2013 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 23.0%, така и от чужди граждани – с 9.9%.

Коментари