Меню Търсене

Условия за ползване

Дестинация бг или наричана по-долу уеб сайтът е създаден, за да популяризира турситическите дестинации в България.

Уеб сайтът не носи отговорност за публикуваните:

  • мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и т.н.)
  • Текстови материали

Ако смятате, че някой от материалите нарушават правата Ви или са използвани неправомерно Пишете ни на info(at)destinacia.bg . Материалите са публикувани от потребители на сайта и Ние можем да ви предоставим информация за Авторите, при поискване.

Разрешава се копиране, при условие че източникът се признава, освен ако не е предвидено друго. Когато се изисква предварително разрешение за копиране или използване на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и т.н.), разрешението отменя споменатото по-горе общо разрешение и трябва ясно да посочва всички ограничения за използването.

Уеб сайтът не може да бъде използван за:

  • Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
  • Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на НССЗ, по каквато и да било друга причина
  • Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание.
  • Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:
  • Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта
  • Да увреди неговата функционалност
  • Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
  • Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

Дестинация бг си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.
Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.