Меню Търсене

Сензационно откритие в Плиска

Плиска

Плиска

При разкопките на Свещения кладенец в Голямата базилика в Плиска археологът проф. Павел Георгиев е открил непосредствено под купола на кладенеца тази сутрин луксозен гроб, иззидан от тухли. Археологът предполага, че това е мартириумът на първия български мъченик за християнската вяра – княз Боян Енравота.

Княз Боян Енравота е син на кан Омуртаг и внук на кан Крум. В 832 г. след смъртта на баща си той е трябвало да заеме престола на България. Но група велики боили се възпротивили, под предлог че той бил приел християнската вяра. При предприетото разследване княз Боян Енравота гордо заявил, че наистина е християнин, и отказал да се отрече от Христос. Той бил осъден на смърт и посечен, както пише в хрониките „извън, но недалеч от крепостните стени ” в 832 г. Кан на България станал малолетният му брат Маламир, който починал млад в 837 г.

Престола заел третият брат Пресиан, който към 845 г. изградил малка църква-мартириум над Свещения кладенец – мястото на екзекуцията. Неслучайно Голямата базилика в Плиска е издигната точно тук, когато християнството било прието от цар Борис I. Този огромен храм, освен всичко друго, е трябвало да символизира победата на християнството над езичеството, а гробът на Свети Боян Енравота символично да крепи основите й.

Коментари