Меню Търсене

Община Варна иска да поеме управлението на Аладжа манастир и Римските терми

img_503_3Община Варна настоява да поеме стопанисването за срок от 10 години на недвижимите археологически културни ценности, попадащи в имоти публична държавна собственост, сред които са Аладжа манастир, Римските терми, Епископската базилика на древния Одесос, Княжеският манастир, теренът, където бе открит Варненският халколитен некропол и др., съобщава Дарик.

По този начин се очаква общината да получи възможност да кандидатства за европейски средства, свързани с опазването, възстановяването и поддържането на културно-историческото наследство. Решението за предоставяне за стопанисване на имотите може да вземе Министерският съвет, като преди това искането ще бъде обсъдено от местния парламент.

Варненският исторически музей кандидатства с проект по програмата БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, която е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. По програмата се отпускат средства за дейности по реставриране, обновяване и опазване на културното наследство, документиране на културната история, осигуряване на достъпност на културното наследство за обществеността и представяне на съвременното изкуство и култура на широката общественост.

Коментари