Меню Търсене

Места в България, които трябва да посетите преди края на лятото

 Североизточна България

Първият обект от Места в България, които трябва да посетите преди края на лятото е Ханкрумовски скален манастир

Ханкрумовски скален манастир - Шумен

Ханкрумовски скален манастир – Шумен

Ханкрумовски скален манастир е разположен на Шуменското плато, в близост до село Хан Крум, на западния склон на Калугеровия боаз. Единственият начин за достигане до манастира е изсечена в скалата вита стълба, която в края си преминава в коридор, водещ към помещенията.

За скалният манастир до село Хан Крум е използвана естествена пещера, която е била допълнително пригодена и дообработена за нуждите на монасите.

Ханкрумовски скален манастир е изкусно и прецизно изсечен направо в скалата през XII-XIV в от отшелници-монаси. Манастирската църква се отличава от другите скални църкви в региона с това, че има конха полукръгла ниша, намираща се на северната и южната стена на храмoвете. Освен църквата има още едно голямо помещение, което вероятно е било използвано като спално.

Коментари