Меню Търсене

Нови Табла по Дунавският път на виното и Пътят на римските императори

Пътят на римските императори“ и „Дунавският път на виното

Пътят на римските императори“ и „Дунавският път на виното

Пътят на римските императори и Дунавският път на виното ще се описват от нови информационни табла на 3 езика. Новите съоражения по тези маршрути са изработени по проект Пътят на римските императори и Дунавският път на виното. Основен Партньор на по проекта е Дунавски компетентен център. Таблата са разположени в обекта на открито Римска крепост Сексагинта Приста край град Русе. Всички обекти на таблата са представени с помощта на карта придружена с кратка информация.

Маршрутите на Пътят на римските императори и Дунавският път на виното, се простира върху четири държави в района на Средния и Долен Дунав – Хърватия, Сърбия, България и Румъния. Включват също така и 12 винарски региона и 20 археологически обекта, един от които е Римската крепост Сексагинта Приста. Проектът е част от културните маршрути на Съвета на Европа, които имат над 25 области със статут на културен маршрут и  през тази година навършва 28 години от стартирането му.

Целта на програмата е опазване на културното наследство, насочено към сферата на културата, социалното сближаване, европейското единство и популяризиране на непознати дестинации.

Маршрутът става част от мрежата на европейските културни маршрути, като представя споделено културно наследство и идентичност. Пътят на римските императори и Дунавският път на виното са одобрен от Съвета на Европа.

Интересно:

През 2015 г. се навършват 28 години от началото на Програмата „Културни маршрути“ на Съвета на Европа, в рамките на които над 25 области са получили статут на културен маршрут. Първият признат е поклонническият път към Сантяго де Компостела.

Сантяго де Компостела

Снимка: Сантяго де Компостела

Програмата има за цел да стимулира сътрудничеството в сферата на културата, устойчивото развитие и социалното сближаване, като се фокусира върху темите с особена символика за европейското единство, история, култура и ценности и цели популяризирането на непознати дестинации. Тя допринася за опазването на културното наследство чрез подкрепа на алтернативни туристически маршрути и културни проекти.

За да бъде сертифициран от Съвета на Европа, културният маршрут трябва да отговаря на поредица от изисквания, сред които: да бъде организиран около една обща водеща тема; да стимулира създаването на дългосрочни, мултидисциплинарни проекти; да бъде управляван от специално сформирани и институционализирани органи за сътрудничество. Статутът на европейски културен маршрут повишава разпознаваемостта на включените в него обекти, увеличава туристопотока и инвестициите.

Коментари