Меню Търсене

Шест български общини участваха във велотур в Австрия

Байк състезаниеШест представители от дунавските общини Белоградчик, Белене, Свищов, Русе и Тутракан посетиха района на Линц, Австрия, между 27 и 29 октомври. Акцент на информационното пътуване, организирано от FPDD (Контактен център „Дестинация Дунав“) , беше „Развитие на велотуризма“. Това бе и причината за тура да бъде избран районът около Линц, Австрия, предвид водещото му място като дестинация за вело туризъм и връзката му с българския Дунавски регион посредством Евро Вело 6.

В рамките на пътуването представителите от общините имаха възможност да се запознаят с добри практики в областта на вело туризма, както и сами да пропътуват част от дунавския вело-път на колело. Бяха проведени срещи с всички потенциално заинтересовани от развитието на велотуризма страни, в т.ч. администрации, туристически организации, частен сектор.

Коментари